Pulsbooglassen  Het pulsbooglassen is te beschouwen als een tussenvorm tussen het kortsluitbooglassen en het sproeibooglassen, en wel in die zin, dat het de voordelen van beide methoden combineert en de nadelen ervan zoveel mogelijk uitsluit. Bij deze variant wordt een lage stroom toegepast, de zgn. basisstroom (of grondstroom). Deze wordt net hoog genoeg ingesteld dat de boog in stand blijft, maar zonder dat er enig materiaaltransport plaats vindt. Met regelmatige tussenpozen wordt een stroompuls afgegeven, die het uiteinde van de draad doet smelten, waardoor een druppel vloeibaar materiaal naar het smeltbad wordt overgebracht. Waarbij in het geheel geen sprake is van kortsluiting zoals bij het conventionele kortsluitbooglassen. Omdat bij het pulserend geen kortsluiting voorkomt, is het resultaat een gelijkmatige en consistente materiaaloverdracht van één druppel per puls. We zouden het pulsbooglassen een kunstmatige vorm van sproeibooglassen kunnen noemen.    
Deze methode komt vooral tot zijn recht bij het lassen van dun materiaal, voor het in positie lassen en voor het lassen van materialen waarbij spatten vermeden moet worden. Om die reden wordt het pulsbooglassen vaak toegepast bij het lassen (dun) roestvaststaal. Hoewel het pulsbooglassen een procesvariant is die al langere tijd wordt toegepast, zijn de mogelijkheden van het proces de laatste jaren aanzienlijk verruimd door de toepassing van elektronische regeling van de uitgangsstroom. Voorlopig volstaan we met de opmerking dat vooral de mogelijkheid om een blokvormige puls op te wekken, perspectieven biedt. Deze pulsvorm onderscheidt zich wezenlijk van de traditionele pulsvorm, die het resultaat is van gelijkrichting en afvlakking van een sinusvormige stroom. De introductie van moderne elektronica in stroombronnen voor het MIG-pulsbooglassen opende een breed gebied van toepassingsmogelijkheden. De bestuurde druppelafsplitsing, kenmerkend voor dit proces, combineert hoge neersmeltsnelheden met laswerk van een hoge kwaliteit. We zetten de voordelen van het moderne pulsbooglassen even op een rijtje: 

  • Hoge neersmelt snelheid
  • Lage warmte-inbreng
  • Goede mechanische eigenschappen van de lasverbinding
  • Geen bindingsfouten
  • Spatvrije boog
  • Fraai lasuiterlijk
  • Openboog lassen met een draaddiameter in alle posities
  • Dikkere lasdraden toepasbaar

 

 

Uw winkelwagen

Aantal artikelen: 0 |Totaal € 0

DIRECT AFREKENEN
Op de hoogte blijven?
Volg ons op: