Autogeen toebehoren

Slangbreuk beveiligingsapparatuur

Het werken met gas- en zuurstofbranders in besloten ruimten geeft nog steeds aanleiding tot ernstige ongevallen, soms zelfs met dodelijk afloop! Er doen zich meer ongelukken voor met zuurstof dan met gas, mede doordat men het gevaar van zuurstof onderschat.

In besloten ruimten mogen geen gas- en zuurstofcilinders geplaatst worden. Tussen de aansluitingen in de vaste distributieleiding voor gas en zuurstof en de flexibele slangen naar de verdeelinrichtingen (koetje) moet een afsluiter en een doorstroombegrenzer zijn geplaatst.

Verdeelinrichting moeten in de open lucht of in elk geval goed geventileerd worden opgesteld en zijn voorzien van hoofdafsluiters voor gas en zuurstof, een reduceertoestel of vacuümventiel (ATEX voor gas)voor elke aansluiting van een slang naar de brander.

Bij toepassing van acetyleen moet, als er geen vacuümventiel wordt gebruikt de aansluiting op de verdeelinrichting zijn voorzien van een vlamdover.
Vooral slangen zijn kwetsbaar. Lekkages zijn de belangrijkste oorzaken van branden en explosies bij het verrichten van autogene werkzaamheden in besloten ruimtes.

Om de veiligheid te verhogen is er apparatuur ontwikkeld die bij lekkage de toevoer direct afsluit, en de risico's, zoals hierboven omschreven voorkomt.

De Arbeidsinspectie heeft het gebruik van deze apparatuur verplicht gesteld, in de publicatiebladen P69 en P176. Hierin staan o.a. vermeld:

  • Dat om de gasslang te beveiligen een Atex of O.M. stop en voor zuurstof een O.M. stop gemonteerd dienen te worden
  • Atex vacuüm gasventiel, laat alleen gas door als de gasslang en injectiebrander veilig en goed zijn
  • O.M. stop, stopt de gas- of zuurstoftoevoer al bij de kleinste slanglekkage
  • Slangbreukventielen, (doorstroombegrenzers) naar een verdeelinrichting (koetje), voorkomen grote gas- of zuurstofuitstroom bij slangbreuk
  • Gas Distributie Systemen (ringleidingen), i.p.v. losse cilinders.
Uw winkelwagen

Aantal artikelen: 0 |Totaal € 0

DIRECT AFREKENEN
Op de hoogte blijven?
Volg ons op: