Bekijk alle
categorieen

Alles over MIG/MAG lassen

Waar bij lasprocessen als TIG-lassen en elektrode lassen gebruik wordt gemaakt van een constante stroomsterkte, wordt er bij MIG/MAG lassen gebruik gemaakt van een constante spanning en van gelijkstroom. Ook wordt er bij het MIG/MAG lassen gebruik gemaakt van een continue draadaanvoer. Deze draad functioneert zowel als elektrode en als afsmeltend toevoegmateriaal. Hoe het MIG/MAG lassen verder verschilt en wat de twee processen precies inhouden lees je in dit artikel.

 

MIG lassen

Hoewel er vaak gesproken wordt over MIG/MAG lassen, is het belangrijk om te weten dat MIG lassen en MAG lassen twee verschillende lasprocessen zijn voor verschillende doeleinden. De afkorting MIG staat hierbij voor Metal Inert Gas. Dit houdt in dat er bij het MIG lassen gebruik gemaakt wordt van zogenaamde inerte gassen. Dit kan argon, helium of waterstofgas zijn of een mengsel hiervan. Het inerte gas functioneert als een beschermgas en reageert verder niet met het smeltbad. Zoals hiervoor genoemd wordt er bij het MIG lassen gebruik gemaakt van een constante draadaanvoer die aangevoerd wordt via de lastoorts. De lasdraad functioneert hierbij als elektrode.

 

MAG lassen

Zoals hiervoor besproken wordt er bij MIG lassen gebruik gemaakt van een inert gas, een gas dat geen invloed heeft op het smeltbad. Bij het MAG lassen wordt er daarentegen gebruik gemaakt van een actief gas. Vandaar dat de afkorting MAG staat voor Metal Active Gas. Het actieve gas word gebruikt als beschermgas en bestaat vaak uit koolstofdioxide en zuurstof. Dit zijn allebei actieve gassen en hebben daardoor wél effect op het smeltbad.

 

mig-mag-lassen-afbeelding-1

 

MIG/MAG lasapparatuur 

Om te kunnen beginnen met het MIG/MAG lassen is aanschaf van de benodigde apparatuur en accessoires nodig.
Het belangrijkste component is uiteraard de lasmachine. Dit kan een machine zijn met een losse draadaanvoerunit, of een compacte machine waar de draadaanvoer in de kast van de stroombron is ingebouwd.

Verder is een lastoorts nodig voor het aanvoeren van de lasdraad, beschermgas en stroom naar het lasbad. Het beschermgas komt vanuit een gasfles met reduceerventiel en debietmeter. Als laatst is natuurlijk een rol met lasdraad nodig. In de afbeelding hieronder zijn de benodigde onderdelen weergegeven.

 

 

mig-mag-lassen-afbeelding-2

 

Manieren van MIG/MAG lassen

Ook binnen het MIG/MAG lassen zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden mogelijk. Dit heeft betrekking op de verschillende booglasprocessen. De mogelijke booglasprocessen zijn kortsluitbooglassen (short arc welding), sproeibooglassen (spray arc welding) en pulsbooglassen (pulsed arc welding).

Bij het kortsluitbooglassen wordt er vaak gebruik gemaakt van lasdraad met een diameter van 0,8mm tot 1,2mm in combinatie met een laag voltage en lage lasstroom. De lasdraad moet contact maken met het werkstuk en kan daarbij 20 tot 200 keer per seconde ‘kortsluiting’ maken. Op deze manier ontstaat er een klein smeltbad, wat zich goed leent voor het lassen van dunne platen en het lassen in lastige posities. Door het verhogen van het voltage en de lasstroom verandert het boogtype en zal er bij hoge stromen een sproeiboog ontstaan. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een iets dikkere draad, maar ontstaat er ook een groter smeltbad. Om deze reden wordt kan er niet boven het hoofd gelast worden met deze techniek.

Pulsbooglassen is de nieuwste en meest veelzijdige lastechniek die gebruikt kan worden bij het MIG/MAG lassen. Bij het pulsbooglassen maakt de elektrode geen enkele keer contact met het smeltbad. Vanuit de stroombron wordt er gespeeld met het voltage en de stroom, waardoor er bij elke ‘pulse’ een enkele druppel van de elektrode gesmolten wordt. Vervolgens wordt de stroom iets verhoogd waardoor de druppel afvalt en in het smeltbad terecht komt. Door gebruik te maken van deze techniek is de kans op lasspatten minimaal.

Vaak is er voor pulsbooglassen wel gebruik nodig van een nieuwer type lasapparaat. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van de verschillende boogtypen.

mig-mag-lassen-afbeelding-3

  

Beschermgassen

Zoals eerder besproken wordt het MIG/MAG lassen bepaald door de gebruikte beschermgassen. Het verschil hierin betreft namelijk de inerte gassen tegenover de actieve gassen. De keuze voor een bepaald gassen hangt onder andere af van het te lassen materiaal, de te gebruiken lasdraad,  en de eigenschappen van de verschillende gassen. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende beschermgassen voor het MIG/MAG lassen en hun toepassingsgebied.


mig-mag-lassen-afbeelding-4

 

Mechanisering

Het MIG/MAG lasproces kan in veel gevallen gemechaniseerd worden waardoor de inschakelduur verhoogd kan worden.
Voor het mechaniseren van het maken van hoeklassen kunnen zogenaamde lastractoren worden ingezet. Door het toepassen van dergelijke “karretjes” kan een ongemakkelijke werkhouding en de belasting voor de lasser aanzienlijk verlaagd worden.
Ook bij het lassen van ronde producten zoals vaten en leidingwerk kan de efficiency bij het MIG/MAG lassen middels mechanisatie apparatuur verbeterd worden. Door het inzetten van lasmanipulatoren of rollenbanken kan het werkstuk geroteerd worden. Hierdoor kan het product aan de bovenzijde gelast worden en kan lassen in positie voorkomen worden.

 

Voor – en nadelen van MIG/MAG lassen

Zoals bij elk lasproces zijn er ook bij MIG/MAG lassen voordelen en nadelen te noemen. De meest kenmerkende voordelen van het MIG/MAG lassen zijn dat het vrijwel altijd inzetbaar is en gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Verder is er een hoge inschakelduur mogelijk en kun je lassen in vrijwel alle lasposities. Als laatste is er bij het MIG/MAG lassen veel keuzevrijheid met betrekking tot de kosten.
Een belangrijk nadeel van MIG/MAG lassen is dat het vrijwel onmogelijk is om in de buitenlucht te lassen. Dit komt omdat het beschermgas gemakkelijk weg kan waaien door de wind en zo het smeltbad minder goed beschermd is. Verder komt er bij het MIG/MAG lassen veel lasrook vrij en is er vrij veel apparatuur nodig, namelijk de stroombron, de draadaanvoer unit, de gasfles en een tussenpakket.

 

Onze soorten MIG/MAG lasdraden

Om voor onze klanten in alle toepassingsvelden van het MIG/MAG lassen te voorzien leveren wij een groot assortiment aan MIG/MAG lasdraden. Hierbij kun je denken aan lasdraden voor laaggelegeerd staal, gevulde lasdraden en lasdraden voor materialen zoals aluminium of nikkel. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende soorten lasdraden en vind je doorverwijzingen naar onze website.

Massieve draden
Bij het MIG/MAG lassen van ongelegeerd staal worden vaak SG2 en SG3 draden gebruikt. De benamingen SG2 en SG3 komen voort uit de DIN 8559 norm welke niet meer wordt toegepast. De actuele norm voor dit type draden is de NEN-EN-ISO 14341-A.

Volledige weergave van NEN-EN-ISO 14341:

mig-mag-lassen-afbeelding-5

 

Ongelegeerd staal 
Wanneer het staal minder dan 1,5% aan legeringselementen bevat heet het ongelegeerd staal. Ook hiervoor leveren wij MIG/MAG lasdraden.


Laaggelegeerd staal 

Allereerst zijn er lasdraden beschikbaar voor het MIG/MAG lassen van laaggelegeerd staal. Laaggelegeerd staal bevat hierbij tussen de 1,5% en 5,0% aan legeringselementen.

Hooggelegeerd staal 
Staal met meer dan 5,0% aan legeringselementen wordt hooggelegeerd staal genoemd. Hiervoor leveren wij speciale lasdraden voor het MIG/MAG lassen.


Gevulde lasdraden 
Wanneer je geen gebruik wilt of kunt maken van beschermgas kun je gebruik maken van gevulde lasdraden. Deze MIG/MAG lasdraden zijn gevuld met een fijn laspoeder zoals rutiel en beschermen zo het smeltbad.


Gasloze gevulde draden 
Deze categorie is vergelijkbaar met de categorie gevulde lasdraden. Ook hierbij hoef je geen gebruik te maken van een beschermgas door de inhoud van de lasdraad.


Gevulde lasdraden roestvaststaal 
Voor het MIG/MAG lassen van roestvaststaal leveren wij speciale gevulde lasdraden. Het voordeel van dezer MIG/MAG lasdraden is dat er gebruik gemaakt kan worden van zowel inerte als actieve beschermgassen.


Aluminium legeringen 
Om aluminium te lassen kun je het best gebruik maken van speciale aluminium lasdraden. Deze MIG/MAG lasdraden bevatten maximaal 5,0% Mg (Magnesium).


Koper nikkel legeringen 
Materiaal met een hoog nikkel gehalte kan het best gelast worden met deze speciale MIG/MAG lasdraden. Deze lasdraden worden gekenmerkt door onder andere hittevastheid, hoge taaiheid bij lage temperatuur en corrosievastheid.


Nikkelbasis 
Materiaal met een hoog nikkel gehalte kan het best gelast worden met deze speciale MIG/MAG lasdraden. Deze lasdraden worden gekenmerkt door onder andere hittevastheid, hoge taaiheid bij lage temperatuur en corrosievastheid.


Voor het oplassen 
Als laatste categorie leveren wij MIG/MAG lasdraden voor het oplassen. Dit zijn lasdraden die het mogelijk maken om nieuwe laslagen op materiaal aan te brengen. Dit wordt vaak gebruikt om versleten en/of beschadigde objecten te herstellen en verstevigen.

 

MIG/MAG lasdraden van meerdere merken

Om de kwaliteit van onze lasproducten en dus onze MIG/MAG lasdraden te garanderen leveren wij alleen producten van de gerenommeerde merken: