Bekijk alle
categorieen

Alles over Wolfraamelektroden

Het is inmiddels al weer even geleden dat de thorium houdende wolfraamelektroden het veld hebben geruimd. De thorium(oxide) houdende elektroden zijn definitief weg en dat is voor velen een groot gemis. In de praktijk zweert men bij de rode kopkleur elektroden, maar op zuiver theoretische gronden is deze voorkeur niet geheel te verklaren. In dit artikel wordt u geïnformeerd over wolfraam elektroden.

Dopes

Onder “dopes” verstaan we de toevoegingen of legeringselementen die aan het wolfraam zijn toegevoegd om de stroomdoorgang te verbeteren. Het doel van de toevoegingen in wolfraamelektroden is het verlagen van het uittree potentiaal. Het uitreepotentiaal is de spanning die benodigd is om een elektron uit het materiaal te laten treden naar het plasma gas.

De gebruikte dopes zijn Oxides van onder andere Lanthaan, Cerium en in het verleden werd veelal Thorium gebruikt. Een lager uitreepotentiaal (eV) maakt de stroomdoorgang van elektrode naar plasmagas makkelijker. Dit is onder andere te merken aan de starteigenschappen en het algemene booggedrag.

Bij het lassen van aluminium wordt veelal gebruikt gemaakt van elektrodes van zuiver wolfraam. De reden hiervoor is dat de dopes uit de elektrodetip blijken te verdwijnen bij wisselstroom. Voor Ceriumoxide is deze migratie in mindere mate aanwezig zodat deze ook gebruikt kan worden bij het aluminiumlassen.
 

Materiaal

Oxide eV

Metaal eV

Lanthaan

2,5

3,3

Thorium

2,6

3,35

Cerium

3,2

2,84

Wolfraam  x

4,5


Tabel. Uitreepotentiaal metalen en oxides
 
Zuiver Wolfraam

Zuivere wolfraamelektrodes worden uitsluitend gebruikt voor het lassen op wisselstroom. De reden hiervoor is dat de meeste dopes bij wisselstroom snel uit de elektrodetip verdwijnen (migreren) door de verhoogde temperatuur aan de elektrodepunt. 

Lanthaanhoudend

Lanthaanhoudende elektroden zijn een zeer goed alternatief voor de thoriumhoudende elektroden. De migratie van lanthaanoxide uit de elektrodetip is minimaal waardoor de goede starteigenschappen ook na vele herstarts nog aanwezig zijn. Een ander voordeel van wolfraamlanthaanelektroden is dat deze ook gebruikt kunnen worden voor het lassen op wisselstroom. 

Ceriumhoudend


Wolfraamceriumelektroden hebben zeer goede starteigenschappen en heeft ca. 10 ampère minder stroom nodig om een boog te kunnen onderhouden. Deze elektrodes doen het dus erg goed bij lage stroomsterktes. De migratie van cerium uit de elektrode is redelijk hoog zodat na vele herstarts de starteigenschappen sterk verminderd zijn. Ceriumhoudende elektrodes kunnen splijten bij gebruik bij belasting met wisselstroom. 

Mix elektrodes

Sinds de afschaffing van thoriumhoudende elektroden heeft dit type elektrode meer aandacht gekregen. In dit type elektrode is een mix van enkele (vaak 3) legerinselementen verwerkt die ook wel “zeldzame aardes” worden genoemd. Cerium en Lanthaan vallen eveneens onder deze categorie, maar worden vaak als enige legeringselement aan de wolfraam toegevoegd. Deze link geeft een verdere toelichting op “zeldzame aarde. (in het Duits). De mixelektrodes kunnen zowel op wissel als gelijkstroom toegepast worden. Een bekend voorbeeld van dit type elektrode is de Witstar WS-2 elektrode. 

Elektrode geometrie

Van de elektrode geometrie zijn de volgende variabelen van belang :

Diameter in MM

Gelijkstroom Elektrode DC-

Gelijkstroom Elektrode DC+

Wisselstroom

0,5

5-20

x

10-20

1,0

15-80

x

20-30

1,6

70-150

10-20

30-80

2,4

150-250

15-30

60-130

3,2

250-400

25-40

100-180

4,0

400-500

40-55

160-240

4,8

500-750

 55-80

190-300

6,4

750-1100

80-125

325-450

Elektrode diameter

Als leidraad voor het kiezen van de juiste elektrode diameter kan onderstaande tabel gebruikt worden. Uiteraard kan men hier van af wijken. Men dient altijd rekening te houden met verslechterende starteigenschappen bij grotere elektrode diameters bij een gelijkblijvende stroomsterkte.

Slijpmethode

Wolfraamelektrodes dienen geslepen te worden in de lengterichting van de elektrode. De slijprichting is belangrijk voor een rustige en stabiele boog. Uiteraard is het ook van belang dat de tophoek gelijkmatig is aangebracht. Een specifiek voor dit doeleinde geproduceerde slijper is aan te bevelen aangezien de tophoek hier ook eenvoudig op ingesteld kan worden.

Tags: Lastechniek