Bekijk alle
categorieen
26-02-18

Bescherming voor de lasser - Leer onder de loep

Om een lasser tijdens zijn werkzaamheden te beschermen dient hij gebruik te maken van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast bescherming van het gelaat is het belangrijk om ook andere lichaamsdelen te beschermen. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van lashandschoenen en laskleding. In dit artikel lees je meer over de ontwikkelingen op het gebied van lashandschoenen en laskleding.

Gebruikte materialen

Het basismateriaal dat gebruikt wordt bij de productie van lashandschoenen en laskleding is hoofdzakelijk leer. Als voering voor lashandschoenen wordt veelal molton, vlamvertragend katoen en vlamvertragend COMFOflex ®1 materiaal gebruikt voor meer comfort. Voor de fabricage van lashandschoenen en laskleding wordt hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van de volgende garens: katoen, Kevlar®2 en Nomex®2.

Vraag op de markt

Leer is tot op heden nog steeds het hoofdmateriaal bij de fabricage van lashandschoenen en laskleding. Echter zijn fabrikanten steeds meer op zoek naar alternatieven voor leer. Denk hierbij aan vlamvertragend katoen, alsook Dyneema®3 en andere vezelsoorten. Reden hiervoor is dat overheden tegenwoordig steeds hogere eisen stellen aan het looien van leer en de verwerking daarvan. Daarnaast neemt de beschikbaarheid van leer op de wereldmarkt steeds verder af. Desondanks blijft de vraag naar leerproducten hoog. De verlangens van de gebruiker naar andere leersoorten zoals koe, kalf, geit, varken, hert en bizon vanwege specifieke eigenschappen
zoals duurzaamheid, kwaliteit, pasvorm en gevoeligheid zijn voor de producenten duidelijke signalen om leer te blijven gebruiken.

Crisis in de leerindustrie

Looierijen hebben grote aanpassingen en investeringen moeten doen vanwege de milieueisen die door de overheden worden gesteld. Door deze milieueisen zijn tientallen looierijen de afgelopen paar jaar gesloten. Daarmee is er een tekort van leer op de markt voor het produceren van producten waarin leer als basismateriaal gebruikt wordt zoals bij lashandschoenen en laskleding.

Hoge eisen

De Europese regelgeving, maar ook de eisen van de gebruiker op het gebied van het uitsluiten van gezondheidsrisico’s komen steeds hoger te liggen. De PH-, Chroom VI- en PCP-waarden moeten allen voldoen aan de Europese norm om daarmee de risico’s van de gebruiker aangaande allergieën zoveel mogelijk uit te sluiten.

Normen

Naast controle van het productieproces is er ook steeds meer controle op het juiste gebruik en toepassing van de Europese normen. Deze controle wordt uitgevoerd door het ministerie van iedere Europese lidstaat.

Lashandschoenen moeten voldoen aan de normen NEN EN 12477 met daarin delen gebruikt van de NEN-EN 388 en de NEN-EN 407. Voor wat betreft beschermende laskleding wordt onder andere de norm EN-ISO 11611 gehandhaafd met daarin delen van de NEN-EN 470-1.

Volgens wetgeving is de werkgever verplicht om de werknemer te voorzien van de juiste PBM om de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren. De bescherming die de werkgever aanbiedt moet getest en gecertificeerd zijn door een EU geaccrediteerde keuringsinstantie zoals bijvoorbeeld Centexbel, TÜV, Kema, TNO of Satra. Een onderdeel van de certificering is dat op het product te zien moet zijn volgens welke norm het product is getest. Dit is van toepassing op zowel lashandschoenen als bij laskleding.

Verder moet de volgende informatie vermeld worden: het productnummer of naam zoals vernoemd op het testrapport en het certificaat, naam van de certificaathouder (producent of importeur), gebruikte norm met jaartal van uitgifte van de norm, maat van het product , type of klasse , de juiste symbolen en pictogrammen en wat verder van toepassing is voor de gebruikte norm.

Waarschuwing: het is de plicht van de werkgever om te controleren of de persoonlijke beschermingsproducten die hij ter beschikking stelt aan zijn werknemers ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving alsook de Europese normen. In de praktijk is het helaas niet altijd gemakkelijk een certificaat of testrapport op te vragen om te controleren of het product volgens de Europese norm gecertificeerd is. Dit komt mede doordat er veel producten op de markt beschikbaar zijn zonder de juiste documenten maar waarbij wel de indruk gewekt wordt dat het om gecertificeerde producten gaat.

weldas-handschoenen-label

1 COMFOflex® is een geregistreerde merknaam van Weldas® Co.
2 Kevlar® en Nomex® zijn geregistreerde merknamen van E.I DuPont Co.
3 Dyneema® is een geregistreerde merknaam van Koninklijke DSM N.V.

Gerelateerde producten
Weldas Lashandschoen TIG 35cm 10-1003 Lashandschoen TIG 35cm 10-1003
€ 14,55 € 12,37

paar | Exclusief BTW

Variant

voorraad

Weldas Lashandschoen TIG 35cm 10-1005 Lashandschoen TIG 35cm 10-1005
€ 16,95 € 14,41

paar | Exclusief BTW

Variant