Bekijk alle
categorieen
09-08-18

Het juiste lastoevoegmateriaal voor aluminium lassen

Aluminium is een ideaal constructiemateriaal voor het maken van lichtgewicht constructies. In het artikel ‘Lassen van aluminium en haar legeringen’ uit onze voorgaande editie,  is reeds omschreven dat een geringe toevoeging van de elementen Mg, Mn, Zr, Cu, Si etc. aan aluminium de mechanische eigenschappen verhogen en de weerstand tegen corrosie in een bepaald milieu eveneens doet toenemen.

In dit artikel worden de meest toegepaste lastoevoegmaterialen beknopt omschreven. De keuze van welk type toevoegmateriaal, indien twee of  meerdere typen Al-legeringen aan elkaar gelast moeten worden, is eenvoudig tot zeer complex.

In Europa voldoen de aluminium gelegeerde MIG-draden en TIG-staven in de meeste gevallen zowel aan AWS A5.10 als aan ISO 182734 specificatie. Al deze MIG-draden en TIG-staven kunnen verlast worden met de inerte beschermgassen zuiver argon, argon/helium mengsels of onder 100% helium. Volgens ISO 14175 zijn dit respectievelijk de beschermgassen I1, I2 en I3.

Hoe kom je tot de juiste keuze?

Om te komen tot het juiste lastoevoegmateriaal, dient men vooraf altijd de volgende gegevens in kaart te brengen:
• Bepaal type basismateriaal en de te lassen dikte
• Bepaal het toe te passen lasproces en de daarbij  behorende lasnaadvorm
• De lasbaarheid van de materialen
• De vereiste mechanische eigenschappen van het las metaal

Daarnaast moet men nagaan aan welke eisen de lasverbinding moet voldoen, met betrekking tot:

• Weerstand tegen scheuren
• Sterkte en ductiliteit of vervormbaarheid van het materiaal
• Mate van corrosieweerstand
• Geschiktheid voor toepassingen bij verhoogde temperatuur
• Vloeibaarheid van het lasmetaal
• Toelaatbaar kleurverschil tussen basismateriaal en lastoevoegmateriaal
• De nabehandeling van de constructie, door middel van anodiseren

Voor de niet warmtebehandelde aluminiumlegeringen  worden  meestal  toevoegmaterialen  gebruikt  die  nominaal overeenkomen met de samenstelling van de basismaterialen. Voor de ongelegeerde en de warmtebehandelde  basismaterialen  worden altijd  toevoegmaterialen gebruikt die afwijken van de samenstelling van het basismateriaal. Dit om stollingscheuren te voorkomen. De keuze  van  het  toevoegmateriaal  voor  de  verschillende lasbare aluminiumlegeringen wordt onder meer gespeci-ficeerd in NEN-EN 1011-4 en ook VM83 geeft hiervoor aanwijzingen. De  aanbevolen lastoevoegmaterialen voor de meest  gangbare aluminiumlegeringen worden in onderstaande tabel vermeld, in samenhang met de  gestelde eisen.

Opmerking

De lager gelegeerde M  lastoevoegmaterialen uit de 5xxx groep kunnen gevoelig zijn voor warmscheuren. Indien de sterkte-eigenschap van de  lasverbinding een zeer belangrijk keuzecriterium is, dan dient speciale aandacht te worden besteed aan de opmenging met het basismateriaal. Voor warmtebehandelbare legeringen dienen ook in overweging te worden genomen: mate van opmenging, gevoeligheid voor warmscheuren, gevoeligheid voor scheuren in de warmte beïnvloede zone, vervormbaarheid en warmtebehandeling na het lassen.

schema-aluminium-lassenGd5hM5CkIM2Rt

Meer informatie

Wil je meer informatie over lastoevoegmaterialen? Onze productspecialist staat je graag te woord. Hij is te bereiken via telefoonnummer 088-6641777. Of bekijk hier ons aanbod lastoevoegmaterialen.

 

Tags: Lastechniek