Bekijk alle
categorieen
01-01-13

Onderhoud aan OP lasapparatuur essentieel

De overheid heeft in de loop der jaren de wet- en regelgeving voor bepaalde apparatuur aangescherpt. Zo is wettelijk bepaald dat gereedschappen veilig dienen te zijn. Regelmatige inspectie en onderhoud zijn hierbij een vereiste.

Als lastechnische groothandel komen de adviseurs van Laspartners Multiweld regelmatig zaken tegen bij klanten die in het kader van veiligheid aangepast dienen te worden. De meest voorkomende punten bij OP lasapparatuur die aandacht vereisen zijn:

  • Ontbreken van valbeveiliging;
  • Noodstopvoorzieningen die niet aanwezig zijn;
  • Achterstallige keuring en onderhoud.

 

image-nieuws-onderhoud-aan-op-lasapparatuur-essentieel

Valbeveiliging

In het verleden werden laskolommen geleverd zonder valbeveiliging. Wanneer een kabel/ketting breekt of een doorgesleten moer het begeeft leidt dit tot onveilige situaties. Verouderde systemen dienen gemoderniseerd te worden waarbij de laskolom wordt voorzien van een valbeveiliging.

Nieuwe OP apparatuur wordt door fabrikanten inmiddels uitgeleverd met valbeveiliging. Deze dient echter wel regelmatig geïnspecteerd en onderhouden te worden. De valbeveiliging kan door vuil en vet geblokkeerd raken waardoor het systeem niet optimaal functioneert en voor onveilige situaties kan zorgen.

Noodstopvoorzieningen

De machinerichtlijnen schrijven tevens voor dat de noodstopvoorziening geldt voor alle bedieningspunten die in het lasproces aanwezig zijn. Denk hierbij aan de lasapparatuur, rollenbanken, manipulatoren en laskolommen. De noodstopvoorziening dient regelmatig op de werking gecontroleerd te worden om onveilige situaties te voorkomen.

Algehele inspectie van elektrische en mechanische componenten

Geregeld visueel inspecteren van de kolom kan gevaarlijke situaties voorkomen. Denk hierbij aan kapotte kabels, defecte wartels en beschadigde schakelkasten. Losse eindschakelaars op de arm of kolom kunnen resulteren in grote schade of gevaarlijke situaties. Tegelijkertijd dienen ook de mechanische componenten gecontroleerd te worden om een veilige en optimaal werkende machine te kunnen garanderen.