Rest zuurstofanalyse apparatuur

Om de juiste backingprocedure te bepalen is een rest zuurstofanalyse nodig. Met een zuurstofmeting wordt het zuurstofgehalte in de backinggaskamer weergegeven. Dit kan door middel van een meetnaald of via de gasafvoer. Voor een goede lasbaarheid zonder oxidatie is er een minimale backing nodig en moet het zuurstofgehalte lager dan 5000ppm zijn. Bij een optimale backing moet het restzuurstofgehalte lager zijn dan 50ppm in Argon.

Hulp nodig?