Bekijk alle
categorieen
05-06-1810 minuten

Alles over MIG MAG lassen

Waar bij lasprocessen als TIG-lassen en elektrode lassen gebruik wordt gemaakt van een constante stroomsterkte, wordt er bij MIG/MAG lassen gebruik gemaakt van een constante spanning en van een gelijkstroom. Ook wordt er bij het MIG/MAG lassen gebruik gemaakt van een continue draadaanvoer. Deze draad functioneert zowel als elektrode en als afsmeltend toevoegmateriaal. In dit artikel lees je alles over hoe het MIG/MAG lassen verder verschilt en wat de twee processen precies inhouden.

MIG-MAG-lassen-LARGE-jpg

MIG lassen

Hoewel er vaak gesproken wordt over MIG/MAG lassen, is het belangrijk om te weten dat MIG lassen en MAG lassen twee verschillende lasprocessen zijn voor verschillende doeleinden. De afkorting MIG staat hierbij voor Metal Inert Gas. Dit houdt in dat er bij het MIG lassen gebruik gemaakt wordt van zogenaamde inerte gassen. Dit kan argon, helium of een mengsel hiervan zijn. Het inerte gas functioneert als een beschermgas en reageert verder niet met het smeltbad. Zoals hiervoor genoemd, wordt er bij het MIG lassen gebruik gemaakt van een constante draadaanvoer die aangevoerd wordt via de lastoorts. De lasdraad functioneert hierbij als elektrode.

 

MAG lassen

Bij MIG lassen wordt er gebruik gemaakt van een inert gas, dit is een gas dat geen invloed heeft op het smeltbad. Bij het MAG lassen wordt er daarentegen gebruik gemaakt van een actief gas. Vandaar dat de afkorting MAG staat voor Metal Active Gas. Het actieve gas word gebruikt als beschermgas en bestaat vaak uit koolstofdioxide en zuurstof. Dit zijn allebei actieve gassen en hebben daardoor wél effect op het smeltbad.

 

mig-mag-lassen-afbeelding-1

 

MIG/MAG lasapparatuur 

Om te kunnen beginnen met het MIG/MAG lassen is aanschaf van de benodigde apparatuur en accessoires nodig.
De belangrijkste component is uiteraard de lasmachine. Dit kan een machine zijn met een losse draadaanvoerunit, of een compacte machine waar de draadaanvoer in de kast van de stroombron is ingebouwd. Er zijn diverse MIG/MAG lasmachines. Zo zijn er lasapparaten van Lincoln Electric, Lorch en Kemppi verkrijgbaar. De lasapparaten van deze merken beschikken over een zeer goede kwaliteit. Daarnaast zijn de merken gespecialiseerd in de laatste technologieën op het gebied van lasmachines. Een voorbeeld van een lasapparaat met een immense kwaliteit is de Kemppi MIG/MAG lasapparaat A7 MIG 450. Dit pakket bestaat uit een draadaanvoer, stroombron, een coolingunit en een lastoorts. De lasmachine kan worden gebruikt in combinatie met de Kemppi Wise software om het lasproces te verbeteren en de lassnelheid te verhogen. Meer informatie over de veel voorkomende problemen bij MIG/MAG lasmachines kun je vinden in onze blog: 'Troubleshooting MIG/MAG deel 2: de lasmachine'.

foto-blog-alles-over-mig-mag-lassen
Verder is een lastoorts nodig voor het aanvoeren van de lasdraad, beschermgas en stroom naar het lasbad. Het beschermgas komt vanuit een gasfles met reduceerventiel en debietmeter. Als laatst is natuurlijk een rol met lasdraad nodig. Vind gemakkelijk de geschikte laspistool in het ruime assortiment van Laspartners Multiweld. De lastoortsen zijn afkomstig van de merken Binzel, Lincoln Electric, Lorch, TBI industries, Esab en Kemppi. De laspistolen staan garant voor optimale techniek, voor een uitstekend resultaat. De officiële benaming van een MIG/MAG toorts is eigenlijk een MIG/MAG pistool. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten MIG/MAG pistolen: MIG/MAG pistool met een rookafzuiging en een MIG/MAG pistool zonder rookafzuiging. Bij een MIG/MAG pistool met een rookafzuiging wordt de verspreiding van de lasrook bij de bron aangepakt. Een voorbeeld van een MIG pistool met lasrookafzuiging is de MIG afzuigtoorts RAB GRIP 36 HE 2. Deze MIG pistool is gasgekoeld en afkomstig van de fabrikant Binzel. Bekijk onze blog 'Troubleshooting: MIG/MAG deel 1: het laspistool' voor informatie over veel voorkomende problemen bij MIG/MAG laspistolen. 

foto-blog-alles-over-mig-mag-lassen-lastoorts

In de afbeelding hieronder zijn de benodigde onderdelen weergegeven.

mig-mag-lassen-afbeelding-2

 

Manieren van MIG/MAG lassen

Ook binnen het MIG/MAG lassen zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden mogelijk. Dit heeft betrekking op de verschillende booglasprocessen. De mogelijke booglasprocessen zijn kortsluitbooglassen (short arc welding), sproeibooglassen (spray arc welding) en pulsbooglassen (pulsed arc welding).

Bij het kortsluitbooglassen wordt er vaak gebruik gemaakt van lasdraad met een diameter van 0,8mm tot 1,2mm in combinatie met een lage voltage en een lage lasstroom. De lasdraad moet contact maken met het werkstuk en kan daarbij 20 tot 200 keer per seconde ‘kortsluiting’ maken. Op deze manier ontstaat er een klein smeltbad, wat zich goed leent voor het lassen van dunne platen en het lassen in lastige posities. Door het verhogen van het voltage en de lasstroom verandert het boogtype en zal er bij hoge stromen een sproeiboog ontstaan. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een iets dikkere draad, maar ontstaat er ook een groter smeltbad. Om deze reden kan er met deze techniek niet boven het hoofd gelast worden.

Pulsbooglassen is een procesvariant van het MIG/MAG. Bij het pulsbooglassen maakt de elektrode geencontact met het smeltbad. Vanuit de stroombron wordt de stroom en spanning digitaal gestuurd, waardoor er bij elke ‘pulse’ een enkele druppel van de elektrode gesmolten wordt. Vervolgens wordt de stroom iets verhoogd, waardoor de druppel valt en in het smeltbad terecht komt. Door gebruik te maken van deze techniek is de kans op lasspatten minimaal.

Vaak is er voor pulsbooglassen een moderne stroombron benodigd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van de verschillende boogtypen.

mig-mag-lassen-afbeelding-3

  

Beschermgassen

Zoals eerder besproken is, wordt het MIG/MAG lassen bepaald door de gebruikte beschermgassen. Het verschil hierin betreft namelijk de inerte gassen tegenover de actieve gassen. De keuze voor een bepaald gas hangt onder andere af van het te lassen materiaal, de lasdraad,  en de eigenschappen van de verschillende gassen. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende beschermgassen voor het MIG/MAG lassen en hun toepassingsgebied.


mig-mag-lassen-afbeelding-4

 

Mechanisering

Het MIG/MAG lasproces kan in veel gevallen gemechaniseerd worden, waardoor de inschakelduur verhoogd kan worden.
Voor het mechaniseren van het maken van hoeklassen kunnen zogenaamde lastractoren worden ingezet. Door het toepassen van dergelijke “karretjes” kan een ongemakkelijke werkhouding en de belasting voor de lasser aanzienlijk verlaagd worden.
Ook bij het lassen van ronde producten zoals vaten en leidingwerk kan de efficiëntie bij het MIG/MAG lassen middels mechanisatie apparatuur verbeterd worden. Door het inzetten van lasmanipulatoren of rollenbanken kan het werkstuk geroteerd worden. Hierdoor kan het product aan de bovenzijde gelast worden en kan lassen in positie voorkomen worden.

 

Voor– en nadelen van MIG/MAG lassen

Zoals bij elk lasproces zijn er ook bij MIG/MAG lassen voordelen en nadelen te noemen. De meest kenmerkende voordelen van het MIG/MAG lassen zijn dat het breed inzetbaar is en gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Verder is er een hoge inschakelduur mogelijk en kun je lassen in vrijwel alle lasposities. Tot slot is er bij het MIG/MAG lassen veel keuzevrijheid met betrekking tot de kosten.
Een belangrijk nadeel van MIG/MAG lassen is dat het vrijwel onmogelijk is om in de buitenlucht te lassen. Dit komt, omdat het beschermgas door wind of tocht nog onvoldoende bescherming geeft. Verder komt er bij het MIG/MAG lassen veel lasrook vrij.

Ten opzichte van elektrode lassen of TIG lassen is de benodigde apparatuur vaak groter en geavanceerder. De benodigde apparatuur bestaant uit : de stroombron, de draadaanvoer unit, de gasfles en een tussenpakket.

Onze soorten MIG/MAG lasdraden

Om voor onze klanten in alle toepassingsvelden van het MIG/MAG lassen te voorzien leveren wij een groot assortiment aan MIG/MAG lasdraden. Hierbij kun je denken aan lasdraden voor laaggelegeerd staal, gevulde lasdraden en lasdraden voor materialen zoals aluminium of nikkel. De lasdraden zijn afkomtig van de fabrikanten: Lincoln Electric, Elga, Ceweld, Böhler, Mulax en Oerlikon. Deze merken bieden lasdraden voor verschillende lastechnieken en voor diverse soorten te lassen materiaal. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende soorten lasdraden en vind je doorverwijzingen naar onze website.

Massieve draden
Bij het MIG/MAG lassen van ongelegeerd staal worden vaak SG2 en SG3 draden gebruikt. De benamingen SG2 en SG3 komen voort uit de DIN 8559 norm welke niet meer wordt toegepast. De actuele norm voor dit type draden is de NEN-EN-ISO 14341-A.

Volledige weergave van NEN-EN-ISO 14341:

mig-mag-lassen-afbeelding-5

 

Ongelegeerd staal 

Wanneer het staal minder dan 1,5% aan legeringselementen bevat heet het ongelegeerd staal. Ook hiervoor leveren wij MIG/MAG lasdraden. Voorbeelden zijn de Mulax en Sidergas SG2 en SG3 draden uit ons leveringsprogramma. Deze draden zijn in hoge volumes op voorraad en kunnen toegepast worden voor constructiestaal tot S420.

foto-ongelegeerd-staal
Laaggelegeerd staal 

In de groep laag gelegeerde staalsoorten zijn producten te vinden voor diverse toepassingen :

  • Weersbestendig
  • Kruip- en hittevast
  • Verhoogde kerfslag bij lage tempereatuur
  • Hoog sterkte staal

foto-laaggeleerd-staal

Hooggelegeerd staal 

Staal met meer dan 5,0% aan legeringselementen wordt hooggelegeerd staal genoemd. In deze groep zit een scala aan producten met specifieke toepassingen. Een belangrijke groep binnnen de hooggelegeerde staalsoorten zijn de RVS staalsoorten. 

Hoog gelegeerd staal

Gevulde lasdraden 
Gevulde lasdraden worden toegepast ter verhoging van de productiesnelheid. Een ander voordeel is het lagere risico op lasfouten, daarnaast zijn er vele producten die tot betere mechanische eigenschappen lijden dan massieve draden.
De vuldraden voor staal zijn te verdelen in draden met een mengsel van rutiel en ijzerpoeder en de vuldraden die alleen met een ijzerpoeder gevuld zijn.
Rutiel gevulde draden worden veelal toegepast voor laswerk dat in positie uitgevoerd moet worden. De slak die de draad vormt geeft direct ondersteuning aan het smelbad.

foto-gevulde-lasdraden


Gasloze gevulde draden 
Deze categorie is vergelijkbaar met de categorie gevulde lasdraden. Ook hierbij hoef je geen gebruik te maken van een beschermgas door de inhoud van de lasdraad. Voor het MIG/MAG lassen van roestvaststaal leveren wij speciale gevulde lasdraden. Het voordeel van dezer MIG/MAG lasdraden is dat er gebruik gemaakt kan worden van zowel inerte als actieve beschermgassen.


Aluminium legeringen 
Om aluminium te lassen kun je het best gebruik maken van speciale aluminium lasdraden. Deze MIG/MAG lasdraden bevatten maximaal 5,0% Mg (Magnesium). Een voorbeeld is de MIG/MAG lasdraad Alumig Mg 5 rol van het merk Elga. Deze aluminium lasdraad beschikt over een hogere treksterke dan de standaard aluminium draad. Daarnaast is de ladraad zeewaterbestendig.

foto-aluminium-legeringen


Koper nikkel legeringen 
Materiaal met een hoog nikkel gehalte kan het best gelast worden met deze speciale MIG/MAG lasdraden. Deze lasdraden worden gekenmerkt door onder andere hittevastheid, hoge taaiheid bij lage temperatuur en corrosievastheid.


Nikkelbasis 
Materiaal met een hoog nikkel gehalte kan het best gelast worden met deze speciale MIG/MAG lasdraden. Deze lasdraden worden gekenmerkt door onder andere hittevastheid, hoge taaiheid bij lage temperatuur en corrosievastheid. Het assortiment lasdraden voor nikkelbasis lasdraden kunt u hier vinden.

Nikkelbasis


Voor het oplassen 
Als laatste categorie leveren wij MIG/MAG lasdraden voor het oplassen. Dit zijn lasdraden die het mogelijk maken om nieuwe laslagen op materiaal aan te brengen. Dit wordt vaak gebruikt om versleten en/of beschadigde objecten te herstellen en verstevigen.

 

 

 

Gerelateerde producten

voorraad

Böhler MIG/MAG lasdraad Thermanit GE-316 LSi rol 15kg MIG/MAG lasdraad Thermanit GE-316 LSi rol 15kg
€ 160,00

per stuk | Exclusief BTW | € 193,60 Inclusief BTW

Variant

voorraad

Lincoln Electric MIG/MAG lasdraad Supra MIG MIG/MAG lasdraad Supra MIG
€ 106,00

per stuk | Exclusief BTW | € 128,26 Inclusief BTW

Variant

voorraad

Mulax MIG/MAG lasdraad 316 LSi K300 rol 15kg MIG/MAG lasdraad 316 LSi K300 rol 15kg
€ 294,00

per stuk | Exclusief BTW | € 355,74 Inclusief BTW

Variant

voorraad

Lincoln Electric MIG/MAG gevulde draad Outershield MC 710-H rol MIG/MAG gevulde draad Outershield MC 710-H rol
€ 67,00

per stuk | Exclusief BTW | € 81,07 Inclusief BTW

Variant
Lorch MIG/MAG lasapparaat S3 SpeedPulse XT compact... MIG/MAG lasapparaat S3 SpeedPulse XT compact machine
€ 6.500,00

per stuk | Exclusief BTW | € 7.865,00 Inclusief BTW

Variant

voorraad

Elga MIG/MAG lasdraad Elgacore MXA 100XP K300 rol 15kg MIG/MAG lasdraad Elgacore MXA 100XP K300 rol 15kg
€ 149,00

| Exclusief BTW | € 180,29 Inclusief BTW

Variant

met bundel compleet

voorraad

Kemppi MIG/MAG lasapparaat Kempact MIG 2530 met... MIG/MAG lasapparaat Kempact MIG 2530 met werkstukkabel
€ 1.800,00

per stuk | Exclusief BTW | € 2.178,00 Inclusief BTW

MD33.00.10925