Bekijk alle
categorieen
19-02-18

Laspartners Multiweld is vanaf heden ISO 9001:2015 gecertificeerd!

Vanaf heden is Laspartners Multiweld gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm! Wat deze norm zo vernieuwend maakt, is dat de norm niet langer als uitgangspunt wordt gebruikt, maar juist de organisatie zelf. Wie ben je als organisatie, welke toegevoegde waarde lever je aan de omgeving en wat zijn de bedrijfsrisico's? Op basis daarvan worden de benodigde acties geformuleerd. 

Verschillen tussen de ISO 9001:2008 norm en de nieuwe 9001:2015 norm

De belangrijkste verschillen tussen de oude ISO 9001:2008 norm en de nieuwe ISO 9001:2015 norm zijn:

  • Risicogericht denken is de basis van het managementsysteem. De nieuwe norm stimuleert risicoanalyse.
  • Er komt een bredere kijk op ririscomanagement en het omgaan met kansne. De behoeften/verwachtingen van stakeholders worden in kaart gebracht.
  • Meer nadruk bij het topmanagement op leiderschap en commitment voor het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en bijbehorende planning.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen. Er is meer aandacht voor kennismanagement.
  • Meer aandacht voor de regievoering van processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd.
  • Meer nadruk op planning en beheersing van veranderingen.

 

iso-9001-2015

Tags: Algemeen