Thermische lans

Een thermische lans wordt veelal gebruikt bij sloopwerkzaamheden. Een thermische lans is een holle ijzeren buis, gevuld met staven ijzer en eventueel met staven magnesium of aluminium. Door deze buis wordt zuurstof aangevoerd die de vulling aan het uiteinde verbrand. De lans wordt hierbij verbruikt. De vlam van de thermische lans bereikt een extreem hoge temperatuur, waardoor het mogelijk is om door vele verschillende materialen te smelten.

Hulp nodig?